5# משחה פוסידון - משחה מים פתוחים Poseidon Openwater, Herzliya, Israel

Date: 
Friday, 30 October, 2015 - 07:00

http://events.shvoong.co.il/poseidon/

Competitive 3,800 m Starting at 07: 00
Competitive 1,900 m Starting at 07: 00
Folk 3,800 m Starting at 07: 00
Folk 1,900 m Starting at 07: 00