Winter swimming competition '16/'17, 16# Memoriálu Fr. Kašparovského, 45# Hradec Králové, Czech Republic

Date: 
Saturday, 3 December, 2016 - 12:00

 

http://www.zimni-plavani.info/Kalend%C3%A1%C5%99.aspx

61203HrP.pdf

OTUŽILECKÉ LABE – 45. ročník
16. ročník Memoriálu Fr. Kašparovského
Královéhradecká dorostenecká soutěž ZP – 4.
ročník

A) Vš e o b e c n á u s t a n o v e n í
Pořadatel: TJ Sokol Hradec Králové – oddíl DZP
Datum: sobota 3. prosince 2016 ve 12:30
Místo konání: řeka Labe, Hradec Králové – Eliščino Nábřeží
Přihlášky
Termín: do 30. listopadu 2016
Adresa: Jiří Kuřina zimniplavci@sohk.cz; kurina@goto.cz
Informace: Jiří Kuřina Tel. 7 2407 2407
B) T e c h n i c k á u s t a n o v e n í
Délka trati: 100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m
Tratě 100 m a 250 m bez bonifikace za umístění
Charakter trati: tekoucí voda, v případě malého proudu bude soutěž vedena jako na stojaté
vodě, tj. po okruhu na obrátku proti proudu a zpět.
trať 250 m po proudu; trať 100 m napříč řeky a zpět, nebo po proudu (podle
podmínek).
Start a cíl: ze břehu, cíl v jednom místě, starty se mohou lišit
Startovné: 150,- Kč přihláška v termínu
200,- Kč po termínu, pro plavce neregistrované v ČSPS a prezentované
samostatně (ne s oddílem)
Prezence: hala TJ Sokol (Tyršův klub, přízemí za vrátnicí) 9:50 – 11:20
Ceny: všichni účastníci obdrží diplom. Vítězové soutěží obdrží věcné ceny a
medaile. Oceněni budou také nejmladší, nejstarší plavec a nejlepší
dorostenec, popř. zajímavé výsledky v uplynulém roce.
Oběd: restaurace Kongresového Centra Aldis, 300 m nad cílem všech tratí, 50 m
od břehu; plavci na kompletní menu (polévka a jídlo) nedoplácí, požadavky
na bezmasé jídlo uveďte v přihlášce; restaurace je vyhrazena od
12 hodin pro tuto akci, v přihlášce můžete objednat kompletní menu i pro
další osoby (cena 100,- Kč)
Doprava: od nádraží ČD MHD č. 3, 7 (stanice Muzeum) nebo č. 12, 13 (stanice
Adalbertinum)
GPS: 50°12'48.7"N, 15°49'42.6"E
Časový pořad: 09:50 – 11:20 Prezence
(předběžný) 12:20 Nástup v tělocvičně, rozprava, organizační pokyny
12:40 Oficiální nástup venku a zahájení
12:50 Starty na 100 a 250 m
13:10 (cca) Start na 1 km, intervalově ve skupinách
13:50 (cca) Start na 750 m
14:15 (cca) Start na 500 m
15:00 (cca) Vyhlášení výsledků