Winter swimming competition '16/'17, 70# Memoriál Alfreda Nikodéma, Praha, Czech Republic

Date: 
Monday, 26 December, 2016 - 10:00

 

http://www.zimni-plavani.info/Kalend%C3%A1%C5%99.aspx

61226PrP.pdf

MEMORIÁL ALFREDA NIKODÉMA
70. ročník vánoční soutěže otužilců ve Vltavě
PRAHA

A) Vš e o b e c n á u s t a n o v e n í
Pořadatel: I. plavecký klub otužilců Praha
Datum: pondělí 26. prosince 2016 v 11:00
Místo konání: řeka Vltava, Slovanský ostrov u Národního divadla v Praze
Přihlášky
Termín: do 21. prosince 2016
Adresa: JUDr. Tomáš Prokop tomas-prokop@seznam.cz
Informace: JUDr. Tomáš Prokop Tel. 606 754 905
B) T e c h n i c k á u s t a n o v e n í
Délka trati: 100 m (Memoriál Štěpána Poláka), 300 m (Memoriál Oldřicha Lišky),
750 m (Memoriál Františka Venclovského) – bonifikace za pořadí
Charakter trati: stojatá voda, okruhy v délce 100 m, 300 m a 2 x 375 m pro trať 750 m
Start a cíl: start z plošiny ze žebříků (neskákat!), start a cíl v jednom místě
Startovné: 150,- Kč pro členy ČSPS a přihlášku v termínu
200,- Kč po termínu nebo pro nečleny ČSPS
Prezence: palác Žofín od 8:45 (do 10:00!)
Ceny: Účastníci obdrží diplom, odznak, pamětní pozvánku a pozornosti od
sponzorů. Vítězové na trati 750 m (3 muži a 3 ženy) obdrží zvláštní ceny od
sponzorů. Vložená soutěž „O pohár starosty MČ Praha 1“, kterou vyhraje
družstvo složené ze tří nejlépe umístěných plavců jednotlivých
zúčastněných klubů.
GPS: 50°04'44.9"N, 14°24'46.5"E
Časový pořad: 8:45 – 10:00 Prezence
11:00 Nástup
11:15 Start na 750 m, hromadný start
11:40 Start na 300 m a 100 m
12:45 Vyhlášení výsledků
Závěrečná
ustanovení: Přípustné nejsou jiné než plavecké čepice. Doporučení – je vhodné použít
plaveckou obuv (bez ní jen na vlastní nebezpečí).
Nečlenové ČSPS mohou startovat pouze se souhlasem ředitele soutěže
a musí se přihlásit dostatečně dlouho předem, aby bylo možné prověřit
jejich připravenost; rovněž oni jsou povinni předložit lékařské potvrzení
o způsobilosti k zimnímu plavání (ne starší jednoho roku).
27
SOUTĚŽ
+
bonifikace za pořadí
MEMORIÁL ALFREDA NIKODÉMA
70. ročník vánoční soutěže otužilců ve Vltavě
PRAHA