Winter swimming competition '16/'17, 18# Memoriál Jiřího Řebíčka, Náchod, Czech Republic

Date: 
Saturday, 7 January, 2017 - 11:30

 

OTUŽILCI NA METUJI
46. ročník soutěže zimních plavců
18. Memoriál Jiřího Řebíčka

 

A) Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                         Výtahy Náchod – Metujští tygři, z. s.  www.dzpnachod.org

Datum:                              sobota 14. ledna 2017 v 11:30

Místo konání:                   Rybník Podborný, Náchod – Plhov u Jiráskova koupaliště

Termín přihlášek:            do úterý 10. 1. 2017

Adresa přihlášek:            Andrea Kubcová                     metujsti.tygri@gmail.com

Informace:                        Petr Kocián                             petr.otuzilec@seznam.cz

                                                                                         Tel. 777 912 890

 

B) Technická ustanovení

 

Délka trati:                        100 m, 250 m, 500 m, 750 m
250 m, 500 m, 750 m – bonifikace za pořadí

Charakter trati:                stojatá voda, okruh 250 m
v případě zámrzu bude vyřezán bazén dle pravidel zimního plavání

Start a cíl:                         start i cíl v jednom místě

Startovné:                        200,- Kč;  oběd bez doplatku

Prezence:                         8:30 – 10:30 Základní škola Plhov
vchod z boku od čerpací stanice Shell
k prezenci nastoupí celý oddíl najednou, hned bude prováděn popis

Hlavní rozhodčí:              Ing. Luděk Coufal

Ceny:                                první tři na každé trati (vyjma 100 m) v kategorii muži, ženy obdrží medaile a diplomy, vítěz trati 750 m získá putovní pohár starosty města Náchoda

GPS:                                 50.4259308N, 16.1588522E

Bezpečnost:                     ZZS Náchod - sanitní vůz

 

Časový pořad:                 8:30 – 10:30         Prezence

                                          11:15                    Zahájení, nástup

                                          11:30                    1. rozplavba 750 m

                                          12:00                    2. rozplavba 750 m

                                          12:30                    3. rozplavba 750 m

                                          13:00                    500 m

                                          13:30                    250 m

                                          13:45                    100 m

                                          15:30                    Vyhlášení výsledků na radnici

 

Další informace:

  • Šatny a občerstvení ve škole; u vody vytápěný stan.
  • Dostatek parkovacích míst je zajištěn přímo u rybníka.
  • Vyhlášení proběhne na radnici v Náchodě v 15:30.

 

Závěrečná ustanovení:

 

  • pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly
  • přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců
  • pořadatel si vyhrazuje právo kontroly sportovních prohlídek závodníků